Blog > Komentarze do wpisu
KART PRAW OSÓB Z AUTYZMEM

Oto uchwalono. Poświęcono nam chwilę uwagi. Na końcu jest taki apel, prośba o urzeczywistnienie. Należałoby ją niezwłocznie zanieść również do niebios...

Już sama nie wiem, który punkt gładszy i ładniejszy. Lubię piąty. Fajny jest też szósty i dziewiąty. Naprawdę ciężko wybrać ulubioną czekoladkę z tego pudełeczka. Ta nr 1 ma chyba najbardziej skoncentrowany smak... 

Oto prawa naszych dzieci:

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 12 lipca 2013 r.

Karta Praw Osób z Autyzmem

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób z autyzmem do:

1) możliwie niezależnego i w pełni wartościowego życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości, wykorzystanie szans życiowych i pełnienie ról społecznych;

2) adekwatnej, bezstronnej, dokładnej i przeprowadzonej w możliwie najwcześniejszym okresie życia diagnozy i opinii medycznej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;

3) łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem i pozwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych;

4) pełnego uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane i respektowane;

5) warunków mieszkaniowych uwzględniających specyficzne potrzeby i ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności;

6) wsparcia technicznego i asystenckiego niezbędnego do zapewnienia możliwie produktywnego życia, gwarantującego szacunek i możliwy poziom niezależności;

7) wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego wyżywienia, odzieży, mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie innych koniecznych potrzeb życiowych;

8) uczestniczenia, w miarę możliwości bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentantów, w procesach tworzenia dla nich form wsparcia oraz tworzenia i zarządzania placówkami tak, aby były one dostosowane do ich specyficznych potrzeb;

9) odpowiedniego poradnictwa i usług dotyczących zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zaspokojenia potrzeb duchowych, w tym również zapewnienia odpowiednich z uwagi na potrzeby i wybory osoby metod terapeutycznych i leczenia farmakologicznego;

10) odpowiedniego kształcenia i przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia, wykształcenia i szkolenia zawodowego wykluczającego dyskryminację i stereotypy, uwzględniających indywidualne zdolności, możliwości i prawo wyboru zainteresowanej osoby;

11) wsparcia w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości;

12) wsparcia umożliwiającego uczestniczenie i korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu;

13) wsparcia umożliwiającego równy dostęp do usług publicznych oraz rozwijanie aktywności społecznej;

14) poszanowania intymności życia osobistego oraz do tworzenia pozbawionych przymusu związków z innymi osobami, w tym również związków małżeńskich;

15) bezpośrednich lub za pośrednictwem reprezentantów porad prawnych i usług adwokackich, a także do pełnej opieki prawnej i ochrony ustawowej;

16) egzystencji w warunkach odpowiednich do ich możliwości i potrzeb, w szczególności do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z nieuzasadnionym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą;

17) ochrony przed nadużyciami, przemocą fizyczną i zaniedbaniem;

18) adekwatnej terapii i ochrony przed nadużywaniem i przedawkowaniem środków farmakologicznych;

19) uzyskiwania bezpośredniego bądź za pośrednictwem reprezentantów dotyczących ich informacji, w szczególności danych pochodzących z dokumentów i rejestrów medycznych, psychologicznych, edukacyjnych i administracyjnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji o prawach dziecka, Standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz innych aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i władz jednostek samorządu terytorialnego o podejmowanie działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

MARSZAŁEK SEJMU

Ewa Kopacz

 

W sprawie pytań, co to daje, po co to jest, czemu ma służyć, gdzie, komu to pokazać i po co, i co oni w ogóle robią, oraz w każdej swojej konkretnej sprawie, piszcie:     

PARLAMENTARNA GRUPA DS AUTYZMU

Dorota Borychowska,tel. 22 694-16-02, fax 22 694-18-13,

email:dorota.borychowska@sejm.gov.pl

poniedziałek, 22 lipca 2013, szczypta_chili

Polecane wpisy

Komentarze
2013/07/22 11:59:33
Bardzo pęknie to wszystko brzmi i bardzo to nas cieszy, bo zawsze lepiej późno niż wcale. Teraz tylko trzeba... namęczyć się, nasprawdzać, aby to weszło w życie, także w życie lekarzy, nauczycieli, innych, spotkanych przypadkowo ludzi, itd...
-
2013/07/22 13:31:46
W mojej opinii najokrąglejszy jest punkt 9.
Myślisz, że to (całość) coś zmienia w rzeczywistości osób z autyzmem, czy jest bo jest?
-
2013/07/22 13:43:38
A co może się zmienić? Czy nagle pojawiają się ośrodki diagnostyczno-terapeutyczne, finansowane z NFOZ, asystenci SUO zjawią się w naszych domach, zgodnie z zapotrzebowaniem, a pieniądze z subwencji będą szły za osobą, nie na konto szkoły/ośrodka? Może zafoliuję tę kartę i będę nią wymachiwać w urzędach, przychodniach, itp.? Tyle, że tam też coraz częściej wcale nie bezduszność, a bezradność: my rozumiemy, ale takie mamy przepisy... Zawsze lepiej, że Karta jest, ale tu trzeba robić solidną robotę całkiem gdzieindziej.
-
2013/07/22 14:34:59
gdyby taka karta ukazała się dwa lata temu od razu powołałabym się na punkt 15.gdzie odmowiono mu prawa do obrony z urzedu bo podobno się umiem wysłowić :}
-
2013/07/22 14:35:31
mu? mi,mnie,E.
-
2013/07/22 14:56:24
Ekko,ale i teraz można dołączyć kartę do materiału dowodowego. Nie mogłaś jej przecież dołączyć wcześniej.
Może na pkt. 17 warto zerknąć?
-
2013/07/22 19:04:21
wysłałam link do prawnika.moze zrobi z niego użytek.
-
2013/07/23 20:42:17
To trochę tak jakby Konstytucję dołączyć... Ale jest w tym jakiś powiew nowości. Może ktoś się zastanowi, że jak aż Kartę uchwalili to tych z autyzmem musi być w kraju więcej niż czterech, że to jakaś poważniejsza choroba...